Kontaktinformationen

5 km Avtozavodsky road, bld. 3 Vostochny Promrayon Caprolactam
606000 Dzerzhinsk
Nizhny Novgorod Region, Russia

www.artpack.org/wordpress/

Tel: +7 8313 275387, +7 8313 275752
Fax: +7 8313 27 58 18